zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Regulamin
 

Spis treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4. DANE OSOBOWE

5. PŁATNOŚCI

6. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

7. ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

8. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

9. REKLAMACJE I GWARANCJE

10. ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW

11. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

12. PRAWA AUTORSKIE

13. REGULAMIN KATALOGU NAGRÓD

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ prowadzony jest przez Księgarnie Nova Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000332068, NIP 8133588723, Regon 180441523, kapitał zakładowy 3 014 550,00 zł opłacony w całości.

Zawartość sklepu internetowego http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez sklep. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.


WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
Sklep internetowy http://www.
b2b.ksiegarnienova.pl/ służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania za pomocą przeglądarki Google Chrom, Internet Explorer, Firefox, Opera.

Do zakupów w sklepie internetowym http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

W przypadku zamówień składanych w opcji płatności przy odbiorze Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowegohttp://www.b2b.ksiegarnienova.pl/. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

Przyjęcie przez sklep internetowy http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Księgarnia Ibook net pl nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od jego realizacji w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.Wysyłając do sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Księgarnia Ibook Net pl jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

Sklep internetowy http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.Księgarnia Ibook net pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Księgarnia Ibook net pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Księgarnia Ibook Net pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone Potwierdzeniem realizacji zamówienia.

Sklep internetowy http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ wystawia fakturę VAT/paragon do każdego zamówienia. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Księgarni Ibook.net.pl do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.


Trwałe usunięcie konta możliwe jest po zgłoszeniu takiego żądania na adres e-mail: ibook@ksiegarnienova.pl.


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklep internetowy http://www.
b2b.ksiegarnienova.pl/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/regulamin-pm-5.html Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Księgarnia Ibook Net Pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu. E-mailing/newsletter/gazetka promocyjna – wysyłana jest tylko do osób które wyraziły na to chęć i wybrały odpowiednią opcję w systemie sklepu. W każdym czasie możliwa jest rezygnacja z subskrypcji z wykorzystaniem systemu sklepu, bądź pośrednictwem e-maila zawierającego dane identyfikacyjne umożliwiającego zidentyfikowanie klienta, wysłanego do sklepu z prośbą o usunięcie z listy e-mailngowej.

Wyjątek: Każdy klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e - mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Księgarnię Ibook Net Pl oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Księgarnii Ibook.Net.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). 


Ochrona prywatności
W celu uzyskania możliwości dokonywania zamówień poprzez Sklep wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego lub podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, co wiąże się z akceptacją regulaminu zakupów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

Podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu czy strony internetowej zostają przekazane takie dane jak np. adres IP, imię, nazwisko, adres email itp.Uzyskane dane będą wykorzystane do umożliwienia Klientom korzystania z systemu zamówień Księgarnii Ibook.net.pl. Zgromadzone dane w żadnym wypadku nie będą sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim.

Dane mogą zostać udostępnione pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadku kontroli (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych) lub organom wymiaru sprawiedliwości (w przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawne).Strona internetowa http://www.b2b.ksiegarnienova.pl/ może wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies), które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z systemu zamówień internetowych, dane te są potrzebne aby strona była wyświetlana poprawnie dla okna przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Każdy Klient, dokonujący zakupów ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej weryfikacji. Nie można modyfikować danych zbieranych automatycznie oraz danych użytych do realizacji transakcji zakupu.

Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem oraz nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian polityki prywatności na tej stronie.


Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowyhttp://www.
b2b.ksiegarnienova.pl/.

DANE OSOBOWE
Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi prawidłową realizację całego procesu zamówienia.

PŁATNOŚCI
Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem - płatność przy odbiorze.


Akceptujemy praktycznie wszystkie spotykane na rynku formy płatności. szczególnie polecamy płatności przy wykorzystaniu kont internetowych w np. iPKO lub mBanku,jeśli posiadasz konto np. w PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., Volkswagen Bank direct, Citibank Handlowy S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A. lub Kredyt Bank S.A. skorzystaj ze sposobu płatności szybki przelew, bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności internetowych DotPay, udostępniającego praktycznie wszystkie dostępne formy płatności on-line przez Internet, w tym za pomocą kart kredytowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przyjmujemy również wpłaty dokonane na standardowym druku wpłaty, jednak, prosimy pamiętać, że w wypadku płatności w tej formie wpłata na nasze konto dotrze w ciągu kilku dni.

Przelew na konto
Nasze dane do płatności:
Księgarnie NOVA Sp z o.o. Sp.K. ul. Boya-Żeleńskiego 16 35-105 Rzeszów
Nr konta bankowego:Bank Pekao SA: 67 1240 1792 1111 0010 3603 5275

Płacąc przelewem na nasze konto obniżasz koszty transakcji i skracasz czas realizacji zamówienia. Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy Kurierskiej.

Każdy klient zlecający realizację zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej oświadcza:"Składając zamówienie udzielam Księgarni Ibook Net pl, należącej, do firmy Księgarnie Nova Sp.z o.o Sp.K. pełnomocnictwa i upoważniam ją do zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich w moim imieniu i na mój rachunek, dotyczących przesłania do mnie zakupionego towaru. Tym samym zlecam Fedex wykonanie usługi przesłania zakupionego towaru w moim imieniu i na mój koszt."

W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Księgarnia Ibook Net Pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.Księgarnia Ibook Net Pl zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na książki w terminie od 1 do 5 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, za zgodą klienta, najpóźniej w terminie 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW
Wszystkie produkty pochodzą z legalnych źródeł są oryginalne i mają aktualną datę ważności. Kupowane są bezpośrednio od producenta lub autoryzowanych dystrybutorów i hurtowni. Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Sklep internetowy http://www.
b2b.ksiegarnienova.pl/ prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Księgarnia Ibook net pl ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

REKLAMACJE I GWARANCJE
Wszystkie towary dostępne w Księgarni Ibook Net pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości 
w przypadku udzielenia jej przez producenta.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku 
stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:
Księgarnie NOVA DUO Sp z o.o.Księgarnia Kolumbusul. Piłsudskiego 4035-001 Rzeszów(C.H. Ameryka) Do odsyłanego towaru zaleca 
się dołączyć fakturę zakupową, druk zamówienia lub paragon w celu łatwiejszej identyfikacji reklamacji. Sklep nie przyjmuje 
żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, 
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Księgarnia Ibook Net 
Pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z 
odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.Klient ma prawo do złożenia 
reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Księgarni Ibook net pl o wadzie w ciągu dwóch miesięcy 
od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) i Ustawy z 
dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzeaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 441 poz.1176) i 
Kodeksu Cywilnego. 
Zasady zwrotu towaruZ towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie 30 
dni od dnia doręczenia towaru. Rezygnację należy zgłosić w siedzibie firmy poprzez przesłanie do nas pisma o odstąpieniu od 
umowy. Po przesłaniu pisma powinni Państwo jak najszybciej przesłać na swój koszt do siedziby naszej firmy towar będący 
przedmiotem umowy na adres: 
Księgarnie NOVA DUO Sp z o.o.Księgarnia Kolumbusul. Piłsudskiego 4035-001 Rzeszów(C.H. Ameryka)
Okres pomiędzy wysłaniem pisma, a dostarczeniem towaru nie może być dłuższy niż 14 dni. Odstąpienie od umowy wolne jest od 
zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Zaleca się aby zwracany towar nie nosił śladów użycia i posiadał nienaruszone 
oryginalne opakowanie. Do odsyłanego towaru zaleca się również dołączyć fakturę zakupową lub druk zamówienia w celu 
łatwiejszej identyfikacji reklamacji.Zaleca się aby zwracany towar nie nosił śladów użycia i posiadał nienaruszone 
oryginalne opakowanie. Do odsyłanego towaru zaleca się również dołączyć fakturę zakupową/paragon lub druk zamówienia w celu 
łatwiejszej identyfikacji reklamacji. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po 
zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego 
otrzymania. Koszt dostawy do nabywcy zwracany jest przez sklep tylko w przypadku całkowitego zwrotu zamówienia. Koszt 
zwrotu części produktów nie jest zwracany przez Sklep. Jednoczenie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek 
odsyłanych do nas za pobraniem. 
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. Księgarnia Ibook Net Pl nie ponosi odpowiedzialności za 
treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyn.
PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://www.ibook.net.pl chronione 
są prawami autorskimi.Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Księgarni jest zabronione.Zdjęcia oferowanych 
przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez  
http://www.ibook.net.pl tylko w celach informacyjnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Księgarnia Ibook Net Pl zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,wycofania poszczególnych produktów z oferty 
sklepu internetowego,wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji 
promocyjnych na stronach sklepu internetowegorealizacji dużych zamówień w osobnych partiach. Wypełnienie arkusza(y) z 
danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych w celu prawidłowego procesu 
realizacji zamówienia i dalszej obsługi po sprzedażowej przez Księgarnię Ibook Net Pl . Dane te są poufne i nie będą 
ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z 
bazy danych. Księgarnia Ibook Net pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa. 
Data ostatniej aktualizacji 15.12.2012 roku , jeżeli taka była wcześniej dokonana.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Wszystkie towary dostępne w Księgarni Ibook Net pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości w przypadku udzielenia jej przez producenta.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:


- wad fabrycznych
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
- niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu


W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:

Księgarnie NOVA Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Boya Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów dopisek IBOOK.

Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć fakturę zakupową, druk zamówienia lub paragon w celu łatwiejszej identyfikacji reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Księgarnia Ibook Net Pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Księgarni Ibook net pl o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.


ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Rezygnację należy zgłosić w siedzibie firmy poprzez przesłanie do nas pisma o odstąpieniu od umowy. Po przesłaniu pisma powinni Państwo jak najszybciej przesłać na swój koszt do siedziby naszej firmy towar będący przedmiotem umowy na adres: 

KSIĘGARNIE NOVA Sp. z o. o. Sp.k. ul.Boya Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.


Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. Księgarnia Ibook Net Pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyn.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://www.b2b.ksiegarnienova.pl chronione są prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Księgarni jest zabronione. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez  http://www.b2b.ksiegarnienova.pl tylko w celach informacyjnych.

 

REGULAMIN KATALOGU NAGRÓD

1. Punkty lojalnościowe naliczane są za zamówienia zrealizowane.

2. Stan punków sprawdzić można po zalogowaniu się na konto w sekcji statystyki.
3. Zgromadzone punkty można wymieniać na nagrody dostępne w katalogu nagród sklepu.
4. Wartość punktową towaru w katalogu nagród ustala sklep.
4. Sklep nie wysyła nagród na swój koszt.
5. Sklep zrealizuje wysyłkę wybranej nagrody w raz z kolejnym, tradycyjnym zamówieniem klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Księgarnia Ibook Net Pl zastrzega sobie prawo do:

 

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

 

Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych w celu prawidłowego procesu realizacji zamówienia i dalszej obsługi po sprzedażowej przez Księgarnię Ibook Net Pl . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Księgarnia Ibook Net pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa. 

Data ostatniej aktualizacji 26.04.2017 roku
Powrót
Podstawowe informacje

Kurier FEDEX koszt dostawy:
13.40 zł brutto przesyłka do 30 kg

 

Przesyłka gratis przy zamówieniu
powyżej 400 złotych i wadze
przesyłki do 30 kg

  Terminy realizacji
od 1 do 5 dni roboczychInformacje
13550175 wywołań od 29 wrzesień 2009